พนักงาน ทวิตเตอร์ลาออกกว่าพนั 1,000 คน

หลังจาก Twitter มีปัญหามากมาย ตั้งแต่วันแรกที่ “อีลอน ม…

Read More
error: Content is protected !!