เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นแรก ปี 2484

เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นแรก ปี 2484 วัดบางกะพ้อม อ.อัมพวา จ…

Read More
error: Content is protected !!