เที่ยวอุทยานแห่งชาติ น้ำตกซีโป นราธิวาส

Namtok Si Po National Park, Narathiwat Story: Nattawat Wannasan Photo: Pit Chuaitaem

ความสมบูรณ์ของผินป่าแดน ใต้คอ มีป่าดงดีบที่หนาแน่น ทำให้พื้นที่อุทยานฯ ภาคใด้ หลายแห่งอุดมด้วยนาตก เช่น เดียวกับป้าตกซีโป ป้าตก ขนาดใหญ่ที่สวยงามทั้งเจ็ดชั้น ชั้นที่เจ็ด นอกจากจะเป็น แหล่งท่องเที่ยวแล้ว สายน้ำ จากน้ำตกนี้ยังเป็นแหล่งน้ำที่ สำคัญต่อชาวบ้านที่ปลูก ลองกองด้วย หล้งจากเดินเที่ยวน้ำตกซีโปแล้ว ช่วงที่ลองกองออกผลสามารถไป แวะสวนชาวบ้านชึ้อกลับได้

ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

จากอำเภอระแงะ ผ่านตลาดตันหยงมัส ไปตามถนนโยธาธิการสายอำเภอระแงะ-ซากอ ประมาณ 2 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อตามถนน รพ.ซ.สายทาเนาะ- บาลูกา ผ่านหมู่บ้านบละแต บ้านบาตุบือซา บ้านปาเซ เข้าสู่หมู่บ้านซีโป รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร จากหมู่บ้าน ซีโปเดินทางตามเล้นทางภายในหมู่บ้าน ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโปตลอดปี ยกเว้นช่วงฝน

อุทยานแห่งชาติน้าตกชีโป

มีเนื้อที่ประมาณ 180,51รไร่ หรือ 288.83 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในท้องที่ ตำบลดุชงญอ ตำบลกาลิซา ตำบลเฉลิม ตำบลมะรือ โบตก ตำบลตะมะยูง ตำบลซากอ ตำบลศรีบรรพต ตำบล เชิงคีรี อำเภอจะนะ อำเภอระแงะ อำเภอรีอเสาะ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือก เขาสูงสลับซิบซ้อนเรียงตัวจากทิศเหนือถึงทิศใต้ มียอดเขาแมะแต เป็นยอดเขาสูงสุดของอุทยานฯ สภาพป่าไม้ในพื้นที่ยังอุดมสมภูรณ์อยู่มากส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้น

อุทยานฯ นาตกซีโป นั้นนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดนราธิวาส มีแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจมากมายทั้ง น้ำตกชิ’โป อยู่ใกล้กับที่ทำการ อุทยานฯ เป็นนํ้าตกขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 7 ชั้น ชั้นที่ 7 เป็นชั้นที่สวยงามที่สุด น้ำตกไอเชือดอ เป็นน้ำตกที่มี ความสวยงามมาก น้ำตกทั้ง 7 ชั้นมีความสูงรวมกัน ประมาณ 200-300 เมตร และยังอุดมสมบรณ์ไปด้วย พรรณไม้นานาชนิดด้วย และนํ้าตกยากาบองอ น้ำตก ขนาดกลาง ที่เกิดจากลำธาร 2 สายไหลมาบรรจบกันแล้ว ตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 60 เมตร ในฤดูฝนจะ สวยงามที่สุด

Facilities: อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป มีบ้านพักให้ บริการนักท่องเที่ยว และเต็นท์หลากขนาดให้คุณหามุม สงบส่วนตัวทำมกลางธรรมชาติตั้งแค้มบ้กัน • กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุพืชแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2561 0777, 0 2579 6666

โปชั้นที่ห้า เป็นชั้นที่สามารถมองเห็น ที่อยู่สูงขึ้นไปอีกได้อย่างสวยงามเดินทางเข้าสู่อุทยานฯ น้ำตกอีโป สบายเพราะมีถนนลาดยางเข้าถึง และยังมีห้องพักบริการนักท่องเที่ยวให้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!