Loading...
RESPONSIVE WEB DESIGN

RESPONSIVE WEB DESIGN

Responsive Web Design

ปัจจุบันอุปกรณ์สื่อสารในการเข้าถึงเว็บไซต์มันมีมากมาย หลากหลายรุ่นออกมาทุกวัน แต่ละรุ่นมันก็มีขนาดหน้าจอที่ไม่เคยซ้ำกันเลย  การที่เราจะให้คนที่ใช้มือถือขนาดหน้าจอ 480*320 แสดงผลเหมือนกับเว็บไซต์บน Desktop คงจะไม่สะดวกนัก

มันจึงส่งผลให้เจ้าเทคโนโลยี Responsive Website ได้เกิดขึ้น

กฏ 23 ข้อ ทำเว็บให้น่าสนใจ

กฏ 23 ข้อ ทำเว็บให้น่าสนใจ

เช็คลิสต์

ในปัจจุบัน เว็บไซต์ (Website) ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประชาสัมพันธ์ และ การตลาด เนื่องจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ก่อให้เกิดสภาพของโลกไร้พรมแดน ซึ่งส่งผลให้เกิดช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งที่อยู่ใกล้ อยู่ต่างพื้นที่ จนถึง อยู่ห่างจากกันคนละซีกโลก แต่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จจากการใช้ เว็บไซต์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกราย ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ใช้และการออกแบบหน้าตาให้เว็บไซต์ดูดี น่าสนใจ และมีชีวิตอยู่เสมอ โดยผลจากการวิจัยภายใต้โครงการ “The Eyetrack III” ซึ่งศึกษากลยุทธ์ในการออกแบบเว็บไซต์ให้ดึงดูดความสนใจ ของหน่วยงาน 3 สถาบัน ซึ่งได้แก่ The Poynter Institute, The Estlow Center for Journalism & New Media และ Eyetools นั้น พบว่า การที่จะทำให้ เว็บไซต์ มีความเตะตาต้องใจแก่ผู้พบเห็นนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงกฎ 23 ข้อต่อไปนี้

error: Content is protected !!