Loading...
การออกแบบเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ

การออกแบบเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า อินเตอร์เน็ตเป็นระบบการสื่อสารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก แม้กระทั่งประเทศไทยในปัจจุบันมีการใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ โดยได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

อีคอมเมิร์ซ E-Commerce บนโลกออนไลน์

อีคอมเมิร์ซ E-Commerce บนโลกออนไลน์

Electronic Commerce หรือ E-Commerce คือ การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยส่งข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่าย เช่น Internet ถ้าผู้ใช้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ คู่สายโทรศัพท์ โมเด็ม และเป็นสมาชิกของบริการ Internet ก็สามารถทำการค้าผ่านระบบเครือข่ายได้

5 ข้อเพื่อธุรกิจ E-Commerce บนโลกออนไลน์ ให้สำเร็จเร็ว

5 ข้อเพื่อธุรกิจ E-Commerce บนโลกออนไลน์ ให้สำเร็จเร็ว

ในการทำธุรกิจทุกประเภท “การบริการ” นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงกับการทำธุรกิจ และที่สำคัญกว่านั้นคือ การตลาดที่ดี สำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งการบริการนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่สำหรับการทำธุรกิจออฟไลน์เท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญไปถึงการทำธุรกิจแบบออนไลน์ (E-Commerce) ด้วยเช่นกัน เราได้รวมรวบคำแนะนำในการให้บริการผ่านทางออนไลน์สรุป 5 ข้อสั้นๆ เพื่อให้ทุกธุรกิจที่อยู่บนโลกออนไลน์นั้นประสบผลสำเร็จ

error: Content is protected !!