Loading...
กล้อง CCTV ในปัจจุบัน

กล้อง CCTV ในปัจจุบัน

ภาพจากกล้อง CCTV ในปัจจุบัน ยังนำมาใช้งานแบบ passive เป็นหลัก คือ เกิดเหตุแล้วนำมาใช้ช่วยตรวจสอบ

โนเกียโนเกียร์

โนเกียโนเกียร์

กลับมาอีกครั้งกับโนเกียโนเกียร์ที่มาพร้อมรูปเล่นใหม่ๆ โดได้เปิดตัวใหมาในรุ่น Nokia 150 และ Nokia 150 Dual SIM ชูจุดเด่นในด้านแบตฯ ที่ใช้งานได้ถึง 22 ชั่วโมง Stand by ได้นานสูงสุด 31 วัน ในราคาเพียง 26 เหรียญฯ หรือ 950 บาทเท่านั้น !!

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง อุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาใช้จัดการสารสนเทศ ได้แก่ การจัดเก็บ การประมวลผล การค้นคืน และการรับ-ส่งสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยพื้นฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก ลักษณะเด่นที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้

องค์ประกอบงานกราฟิก (Element of Design)

องค์ประกอบงานกราฟิก (Element of Design)

องค์ประกอบในงานกราฟิก แบ่งเป็น 8 ชนิด คือ

error: Content is protected !!