Loading...
ศึกษาข้อมูลทุกครั้งที่ต้องการสร้างเว็บไซต์

ศึกษาข้อมูลทุกครั้งที่ต้องการสร้างเว็บไซต์

การสร้างเว็บไซต์มีอะไรมากมายที่ต้องคำนึงและต้องศึกษาข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนให้ดี

ปรับแต่ง description ในเว็บไซต์

ปรับแต่ง description ในเว็บไซต์

การใส่รายละเอียดหรือ description ลงไปด้วย ตรงนี้ควรให้ความสำคัญเท่าๆกับ title และ keyword เลย

การสร้างเว็บไซต์ให้รองรับการทำงานของเครื่องมือค้นหา

การสร้างเว็บไซต์ให้รองรับการทำงานของเครื่องมือค้นหา

เริ่มจากคำแนะนำเบื้องต้น เรื่องการสร้างเว็บไซต์ให้รองรับการทำงานของเครื่องมือค้นหา  เพื่อช่วยให้กลุ่มผู้เข้าชมเป้าหมาย ค้นหาเว็บไซต์ของคุณเจอ

Macromedia Dreamweaver 8 คือโปรแกรม?

Macromedia Dreamweaver 8 คือโปรแกรม?

Macromedia Dreamweaver 8  เป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง ที่มีการออกแบบ มาเพื่อที่จะใช้ในการจัดการกับเอกสารที่ใช้สำหรับ การสร้างเว็บเพจ

เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะกับความต้องการ

เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะกับความต้องการ

ในการออกแบบเพื่อที่จะได้สื่อความหมายให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ควรมีการวางแผนหรือวางโครงร่างคร่าว ๆ ก่อน หลักการที่ทำให้การออกแบบสามารถดึงดูด ความสนใจของผู้ดูมีหลักการดังต่อไปนี้

ภาษา PHP และ ภาษา HTML เป็นภาษาที่ใช้เขียนเว็บไซต์

ภาษา PHP และ ภาษา HTML เป็นภาษาที่ใช้เขียนเว็บไซต์

PHP เป็นภาษาจา พวก scripting language คำ สั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่าสคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคำ สั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript, Perl เป็นต้น

ทำใมในปัจจุบันผู้คนถึงพากับติดโซเชียล?

ทำใมในปัจจุบันผู้คนถึงพากับติดโซเชียล?

โซเซียลได้ได้มีแค่ได้เดียวมักจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเสมอที่ส่งผลด้านลบต่อมนุษย์มากที่สุดมักจะมาในรูปแบบที่เงียบและน่ากลัวมาก

ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ

ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ

การแสดงขั้นตอนของประสบการณ์การเรียนรู้ และการใช้สื่อแต่ละประเภทในกระบวนการเรียนรู้ด้วย โดยพัฒนาความคิดของ Bruner ซึ่งเป็นนักจิตวิทยา นำมาสร้างเป็น “กรวยประสบการณ์” (Cone of Experiencess) โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

ทฤษฎีของการออกแบบเว็บไซต์

ทฤษฎีของการออกแบบเว็บไซต์

การใช้งานเว็บบราวเซอร์แต่ละครั้งเพื่อให้ข้อมูลที่เก็บไว้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ห่างไกลออกไปในอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ จะดึงข้อมูลมาแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่แต่ละเว็บไซด์จัดทำและเก็บไว้เพื่อให้ผู้สนใจเปิดเข้าชมและแสดงผลหน้าแรกเรียกว่าหน้าโฮมเพจ ซึ่งผู้ใช้จะได้

องค์ประกอบงานกราฟิก (Element of Design)

องค์ประกอบงานกราฟิก (Element of Design)

องค์ประกอบในงานกราฟิก แบ่งเป็น 8 ชนิด คือ

error: Content is protected !!