Loading...
ศึกษาข้อมูลทุกครั้งที่ต้องการสร้างเว็บไซต์

ศึกษาข้อมูลทุกครั้งที่ต้องการสร้างเว็บไซต์

การสร้างเว็บไซต์มีอะไรมากมายที่ต้องคำนึงและต้องศึกษาข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนให้ดี

ลักษณะของโดเมนที่ดีควรประกอบด้วย ?

ลักษณะของโดเมนที่ดีควรประกอบด้วย ?

ชื่อโดเมนเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงสินค้าและบริการของเรา หากชื่อโดเมนจดจำได้ง่ายก็จะช่วยให้ลูกค้าจำเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น

ปรับแต่ง description ในเว็บไซต์

ปรับแต่ง description ในเว็บไซต์

การใส่รายละเอียดหรือ description ลงไปด้วย ตรงนี้ควรให้ความสำคัญเท่าๆกับ title และ keyword เลย

การสร้างเว็บไซต์ให้รองรับการทำงานของเครื่องมือค้นหา

การสร้างเว็บไซต์ให้รองรับการทำงานของเครื่องมือค้นหา

เริ่มจากคำแนะนำเบื้องต้น เรื่องการสร้างเว็บไซต์ให้รองรับการทำงานของเครื่องมือค้นหา  เพื่อช่วยให้กลุ่มผู้เข้าชมเป้าหมาย ค้นหาเว็บไซต์ของคุณเจอ

Macromedia Dreamweaver 8 คือโปรแกรม?

Macromedia Dreamweaver 8 คือโปรแกรม?

Macromedia Dreamweaver 8  เป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง ที่มีการออกแบบ มาเพื่อที่จะใช้ในการจัดการกับเอกสารที่ใช้สำหรับ การสร้างเว็บเพจ

เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะกับความต้องการ

เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะกับความต้องการ

ในการออกแบบเพื่อที่จะได้สื่อความหมายให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ควรมีการวางแผนหรือวางโครงร่างคร่าว ๆ ก่อน หลักการที่ทำให้การออกแบบสามารถดึงดูด ความสนใจของผู้ดูมีหลักการดังต่อไปนี้

จัดแบ่งพื้นที่ในหน้าเว็บ

จัดแบ่งพื้นที่ในหน้าเว็บ

ในเว็บไซต์หนึ่ง ๆ  อาจมีรูปแบบโครงสร้างหน้าเว็บหลาย ๆ    แบบได้ตามลักษณะของเนื้อหา  เช่น  หน้าโฮมเพจกับหน้าของเนื้อหาอาจมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน  แต่จะต้องมีเอกลักษณ์  และลักษณะที่ใกล้เคียงกัน  มิฉะนั้นอาจสร้างความสับสนแก่ผู้ใช้ว่ารูปแบบทั้งสองเป็นของเว็บเดียวกันหรือไม่

ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยพื้นฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก ลักษณะเด่นที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ

ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ

การแสดงขั้นตอนของประสบการณ์การเรียนรู้ และการใช้สื่อแต่ละประเภทในกระบวนการเรียนรู้ด้วย โดยพัฒนาความคิดของ Bruner ซึ่งเป็นนักจิตวิทยา นำมาสร้างเป็น “กรวยประสบการณ์” (Cone of Experiencess) โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

ทฤษฎีของการออกแบบเว็บไซต์

ทฤษฎีของการออกแบบเว็บไซต์

การใช้งานเว็บบราวเซอร์แต่ละครั้งเพื่อให้ข้อมูลที่เก็บไว้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ห่างไกลออกไปในอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ จะดึงข้อมูลมาแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่แต่ละเว็บไซด์จัดทำและเก็บไว้เพื่อให้ผู้สนใจเปิดเข้าชมและแสดงผลหน้าแรกเรียกว่าหน้าโฮมเพจ ซึ่งผู้ใช้จะได้

error: Content is protected !!