Loading...
การทำสร้างตราสินค้าบนโลกออนไลน์

การทำสร้างตราสินค้าบนโลกออนไลน์

หลายตราสินสินค้าในปัจจุบันเลือกที่จะใช้สื่อแบบหลากหลาย ผสมทั้งสื่อใหม่และสื่อเก่าเข้าด้วยกัน   

การสร้างแบรนด์ใหม่ให้กับตัวเอง

การสร้างแบรนด์ใหม่ให้กับตัวเอง

ขั้นแรกสำหรับแบรนด์ใหม่ที่ควรทำในขณะที่กำลังพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดคือ ต้องมั่นใจให้ได้ว่าเราเข้าใจและรู้จักกลุ่มเป้าหมายของเราได้เป็นอย่างดี

กล้อง CCTV ในปัจจุบัน

กล้อง CCTV ในปัจจุบัน

ภาพจากกล้อง CCTV ในปัจจุบัน ยังนำมาใช้งานแบบ passive เป็นหลัก คือ เกิดเหตุแล้วนำมาใช้ช่วยตรวจสอบ

LG OLED Digital Signage ผลิตภัณฑ์ใหม่ของแอลจี

LG OLED Digital Signage ผลิตภัณฑ์ใหม่ของแอลจี

บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวหน้าจอ LG OLED Digital Signage รุ่นใหม่ มีการสนับสนุนด้านธุรกิจในอุตสาหกรรมถึง 4 รุ่น ได้มีการต่อยอดความสำเร็จจากเทคโนโลยี OLED TV ซึ่งทางแอลจีได้มีการสนับสนุนมาโดยตลอด

การตัดสินใจเพื่อการลงทุนทำธุรกิจ

การตัดสินใจเพื่อการลงทุนทำธุรกิจ

ในการวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐกิจหรือของรัฐบาลนั้นจะให้ความสำคัญกับมูลค่าของผลประโยชน์สุทธิที่ตกอยู่กับสังคมโดยรวม (net social benefits) ภายใต้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่การวิเคราะห์โครงการเอกชนจะเน้นมูลค่าผลประโยชน์สุทธิที่ตกอยู่กับผู้เป็นเจ้าของภายในโครงการ (internal to the project itself)

error: Content is protected !!