หน่วยงานต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งตัวผู้ใช้คอมเองก็ใช้ Cloud Computing ในการทำงาน ประเทศไทยใช้ซอฟต์แวร์ Saas มากขึ้น

ทั้งบริษัทต่างๆและสถาบันการเงิน เช่น Salesforce, Google Apps และ Microsoft Office 365 นอกจากนี้ยังมีบริษัทซอฟต์แวร์รวมถึงกลุ่ม Tech- Start up จำนวนมากที่มาใช้ IaaS หรือ PaaS อย่าง Amazon Web Services หรือ Microsoft Azure

เรื่อง cloud นี่ใกล้ตัวผู้ใช้อยู่แล้วเพราะแค่สมาร์ทโฟนก็มีระบบ cloud ให้ใช้กัน แต่มันไม่ใช่แค่ฝากข้อมูลหรือ sync งานต่างๆเท่านั้น ยังมีระบบอื่นๆที่ซ่อนอยู่ด้วย เช่น Maching Learning บนมือถือ ก็เริ่มมาใช้บนมือถือแล้วเช่น Nextbit Robin หรือ Huawei Mate 9