Loading...
กล้อง CCTV ในปัจจุบัน

กล้อง CCTV ในปัจจุบัน

ภาพจากกล้อง CCTV ในปัจจุบัน ยังนำมาใช้งานแบบ passive เป็นหลัก คือ เกิดเหตุแล้วนำมาใช้ช่วยตรวจสอบ

จะสร้างเว็บไซต์ต้องทำอย่างไร

จะสร้างเว็บไซต์ต้องทำอย่างไร

หลักสำคัญในการออกแบบหน้าเว็บก็คือ การใช้รูปภาพและองค์ประกอบต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อสื่อ ความหมาย เกี่ยวกับเนื้อหาหรือลักษณะสำคัญของเว็บไซต์

ลักษณะของโดเมนที่ดีควรประกอบด้วย ?

ลักษณะของโดเมนที่ดีควรประกอบด้วย ?

ชื่อโดเมนเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงสินค้าและบริการของเรา หากชื่อโดเมนจดจำได้ง่ายก็จะช่วยให้ลูกค้าจำเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น

เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะกับความต้องการ

เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะกับความต้องการ

ในการออกแบบเพื่อที่จะได้สื่อความหมายให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ควรมีการวางแผนหรือวางโครงร่างคร่าว ๆ ก่อน หลักการที่ทำให้การออกแบบสามารถดึงดูด ความสนใจของผู้ดูมีหลักการดังต่อไปนี้

การทำงานของอินเทอร์เน็ต

การทำงานของอินเทอร์เน็ต

การสื่อสารข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ตจะมีโปรโตคอล (Protocol) ซึ่งเป็นระเบียบวิธีการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานของการเชื่อมต่อกำหนดไว้โปรโตคอลที่เป็นมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คือ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

สร้างเว็บไซต์ให้มีเอกลักษณ์

สร้างเว็บไซต์ให้มีเอกลักษณ์

ดีไซน์

การสร้างเอกลักษณ์ของเว็บไซต์ (WEB IDENTITY)

คำแนะนำ การสร้างเอกลักษณ์ของเว็บไซต์

อยากทำเว็บไซต์ของตัวเอง ต้องมีอะไรบ้าง?

อยากทำเว็บไซต์ของตัวเอง ต้องมีอะไรบ้าง?

web site

ในการสร้างเว็บไซต์ ส่วนประกอบที่สำคัญคือ

1. ชื่อโดเมน (Domain Name) คือ ชื่อเว็บไซต์ของคุณ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบ่งบอก ว่าเว็บไซต์นั้น มีชื่อ อะไร ซึ่งโดยทั่วไป ถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์ อาจจะนำ Brand ของคุณมาตั้งเป็น ชื่อโดเมน และ ถ้าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับ Portfolio หรือ ประวัติบริษัท แนะนำบริษัท ก็อาจนำชื่อ บริษัท มาตั้งเป็น ชื่อโดเมน ได้ หรือ ถ้าคุณอยากจะเปิดร้านค้าออนไลน์ หรืออยากขายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท่านก็อาจนำเอาชื่อหลักของสินค้านั้นมาตั้งเป็น ชื่อ domain ได้เหมือนกัน

error: Content is protected !!