หน่วยงานต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งตัวผู้ใช้คอมเองก็ใช้ Cloud Computing ในการทำงาน ประเทศไทยใช้ซอฟต์แวร์ Saas มากขึ้น