การสร้างเว็บไซต์มีอะไรมากมายที่ต้องคำนึงและต้องศึกษาข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนให้ดี