การเลือกใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปเพื่อธุรกิจหรือเพื่อเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ ถือว่ามีการพัฒนามากขึ้นกว่าอดีต และที่สำคัญคือราคาไม่แพง