Loading...
ระบบค้นหา (SEARCH) สำหรับเว็บไซต์

ระบบค้นหา (SEARCH) สำหรับเว็บไซต์

 

search

ส่วนประกอบสำคัญ ที่จะทำให้เว็บไซต์ของเรา ประสบความสำเร็จ นั้นก็คือเนื้อหาที่เราใส่ลงไป การนำเสนอข้อมูลที่ดีเเละตรงต่อความต้องการของผู้เข้าชมเว็บไซต์ แต่สิ่งหนึ่งที่ลืมเสียไม่ได้ ก็คือ ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล หากผู้เข้าชมสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้ว มันย่อมช่วยสร้างความประทับใจให้เเก่ผู้เข้าชมได้มากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างโอกาสที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ

LG OLED Digital Signage ผลิตภัณฑ์ใหม่ของแอลจี

LG OLED Digital Signage ผลิตภัณฑ์ใหม่ของแอลจี

บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวหน้าจอ LG OLED Digital Signage รุ่นใหม่ มีการสนับสนุนด้านธุรกิจในอุตสาหกรรมถึง 4 รุ่น ได้มีการต่อยอดความสำเร็จจากเทคโนโลยี OLED TV ซึ่งทางแอลจีได้มีการสนับสนุนมาโดยตลอด

การใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล

การใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล

อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้

RESPONSIVE WEB DESIGN

RESPONSIVE WEB DESIGN

Responsive Web Design

ปัจจุบันอุปกรณ์สื่อสารในการเข้าถึงเว็บไซต์มันมีมากมาย หลากหลายรุ่นออกมาทุกวัน แต่ละรุ่นมันก็มีขนาดหน้าจอที่ไม่เคยซ้ำกันเลย  การที่เราจะให้คนที่ใช้มือถือขนาดหน้าจอ 480*320 แสดงผลเหมือนกับเว็บไซต์บน Desktop คงจะไม่สะดวกนัก

มันจึงส่งผลให้เจ้าเทคโนโลยี Responsive Website ได้เกิดขึ้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง อุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาใช้จัดการสารสนเทศ ได้แก่ การจัดเก็บ การประมวลผล การค้นคืน และการรับ-ส่งสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

ทางด่านข้อมูลสารสนเทศ

ทางด่านข้อมูลสารสนเทศ

ทางด่วนสารสนเทศ (information superhighway) เป็นชื่อรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อัลกอร์ (Al Gore) ใช้ในการประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้ง โดยเน้นว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องสร้างทางด่วนข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเร็ว

ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยพื้นฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก ลักษณะเด่นที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้

error: Content is protected !!