Loading...
รู้ทันลูกค้าเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล

รู้ทันลูกค้าเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล

ปัจจุบันกระแสดิจิทัลมีอิทธพลต่อผู้บริโภคยุคใหม่มากและมีอิทธิพลต่อการบริโภคที่ต้องตัดสินใจซื้อสินค้าบนเว็บไซต์และSocial Media ใครๆก็สามารถสร้างกระแสบนโลกออนไลน์เพื่อดึงดูดลูกค้าได้

ออกแบบเว็บไซต์เพื่อความสำเร็จ

ออกแบบเว็บไซต์เพื่อความสำเร็จ

ความสำเร็จของเว็บไซต์ไม่ได้เกิดจากการที่มีผู้ใช้หน้าใหม่เข้ามาในเว็บไซต์จำนวนมาก  ถ้าผู้ใช้เหล่านั้นเพียงเข้ามาที่หน้าโฮมเพจแล้วก็จากไปโดยไม่ย้อนกลับมาอีก  แม้ว่าคุณจะสามารถดึงผู้คน จำนวนมากให้เข้ามาในเว็บได้ด้วยการทุ่มทุนโฆษณาอย่างหนัก

สินค้าอะไรขายด้วย e-Commerce ได้บ้าง

สินค้าอะไรขายด้วย e-Commerce ได้บ้าง

สินค้าที่ขายผ่าน e-Commerce ได้นั้นมีทุกอย่าง ไม่ได้มีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับ ความพอใจและเชื่อใจกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

การออกแบบเว็บไซต์ part 3

การออกแบบเว็บไซต์ part 3

web design 2

ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์

ขั้นตอนของการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนของการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์

ในการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยขั้นตอน 10 ขั้นตอน เริ่มจากเจ้าของสินค้าเสนอขายสินค้าหรือบริการ จนกระทั่งลูกค้าซื้อสินค้าและผู้ขายรับเงิน ขั้นตอนของการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงได้ดังนี้

seo1-480x328

  1. ขั้นตอนที่ 1  ผู้ขายจัดหาสินค้าแล้วเสนอขายต่อผู้บริโภคทางอินเตอร์เน็ต
  2. ขั้นตอนที่ 2  ผู้บริโภคใช้อินเตอร์เน็ตเห็นข้อมูลของสินค้า
  3. ขั้นตอนที่ 3  เมื่อผู้บริโภคเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ แล้ว ตกลงตัดสินใจซื้อจากผู้ขาย
  4. ขั้นตอนที่ 4 เมื่อผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าโดยผ่านบัตรเครดิตหรือบริการอื่นของธนาคาร เช่นเช็ค ส่วนใหญ่จะเป็นการตัดบัญชีผ่านบัตรเครดิต
  5. ขั้นตอนที่ 5 เมื่อธนาคารตรวจสอบเครดิตของผู้ซื้อแล้วก็จะส่งข้อมูลเข้ามาในอินเตอร์เน็ต
  6. ขั้นตอนที่ 6 ผู้ขายได้รับทราบข้อมูลจากธนาคารก็จัดเตรียมสินค้าตามที่ผู้ซื้อต้องการ
  7. ขั้นตอนที่ 7 ผู้ขายทำการเลือกบริษัทขนส่ง แล้วเตรียมสินค้าให้พร้อมสำหรับการขนส่ง แล้วส่งไปบริษัทขนส่ง หรือบริษัทขนส่งมารับสินค้าแล้วแต่กรณี
  8. ขั้นตอนที่ 8 บริษัทขนส่งจัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อพร้อมเก็บค่าธรรมเนียม / ภาษีแล้วแต่กรณี
  9. ขั้นตอนที่ 9 ผู้ซื้อจ่ายเงินโดยธนาคารหักบัญชีของผู้ซื้อ
  10. ขั้นตอนที่ 10 จ่ายเงินให้ผู้ขาย.
การออกแบบเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ

การออกแบบเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า อินเตอร์เน็ตเป็นระบบการสื่อสารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก แม้กระทั่งประเทศไทยในปัจจุบันมีการใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ โดยได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

ระบบชื่อโดเมน

ระบบชื่อโดเมน

ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System) หรือ ดีเอ็นเอส (DNS)  เป็นระบบการตั้งชื่อให้กับ “ทรัพยากรเครือข่าย” แต่ที่พบโดยทั่วไปคือการตั้งชื่อโฮสต์เพื่อใช้แทนไอพีแอดเดรส

อีคอมเมิร์ซ E-Commerce บนโลกออนไลน์

อีคอมเมิร์ซ E-Commerce บนโลกออนไลน์

Electronic Commerce หรือ E-Commerce คือ การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยส่งข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่าย เช่น Internet ถ้าผู้ใช้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ คู่สายโทรศัพท์ โมเด็ม และเป็นสมาชิกของบริการ Internet ก็สามารถทำการค้าผ่านระบบเครือข่ายได้

ทำความรู้จักกับการออกแบบเว็บไซต์

ทำความรู้จักกับการออกแบบเว็บไซต์

ก้าวสู่ยุคอินเทอร์เน็ตเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า  อินเทอร์เน็ตเป็นระบบสื่อสารที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก

การออกแบบเว็บไซต์ part 2

การออกแบบเว็บไซต์ part 2

web design

1. เว็บที่มีโครงสร้างแบบเรียงลำดับ (Sequential Structure)

เป็นโครงสร้างแบบธรรมดาที่ใช้กันมากที่สุดเนื่องจากง่ายต่อการจัดระบบข้อมูล ข้อมูลที่นิยม จัดด้วยโครงสร้างแบบนี้มักเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นเรื่องราวตามลำดับของเวลา เช่น การเรียงลำดับตามตัวอักษร ดรรชนี สารานุกรม หรืออภิธานศัพท์ โครงสร้างแบบนี้ เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีขนาดเล็ก เนื้อหาไม่ซับซ้อนใช้การลิงก์ (Link) ไปทีละหน้า ทิศทางของการเข้าสู่เนื้อหา (Navigation) ภายในเว็บจะเป็นการดำเนินเรื่องในลักษณะเส้นตรง โดยมี ปุ่มเดินหน้า-ถอยหลังเป็นเครื่องมือหลักในการกำหนดทิศทาง ข้อเสียของโครงสร้างระบบนี้คือ ผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดทิศทางการเข้าสู่เนื้อหาของตนเองได้ ทำให้เสียเวลาเข้าสู่เนื้อ

error: Content is protected !!