Loading...
กฏ 23 ข้อ ทำเว็บให้น่าสนใจ

กฏ 23 ข้อ ทำเว็บให้น่าสนใจ

เช็คลิสต์

ในปัจจุบัน เว็บไซต์ (Website) ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประชาสัมพันธ์ และ การตลาด เนื่องจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ก่อให้เกิดสภาพของโลกไร้พรมแดน ซึ่งส่งผลให้เกิดช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งที่อยู่ใกล้ อยู่ต่างพื้นที่ จนถึง อยู่ห่างจากกันคนละซีกโลก แต่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จจากการใช้ เว็บไซต์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกราย ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ใช้และการออกแบบหน้าตาให้เว็บไซต์ดูดี น่าสนใจ และมีชีวิตอยู่เสมอ โดยผลจากการวิจัยภายใต้โครงการ “The Eyetrack III” ซึ่งศึกษากลยุทธ์ในการออกแบบเว็บไซต์ให้ดึงดูดความสนใจ ของหน่วยงาน 3 สถาบัน ซึ่งได้แก่ The Poynter Institute, The Estlow Center for Journalism & New Media และ Eyetools นั้น พบว่า การที่จะทำให้ เว็บไซต์ มีความเตะตาต้องใจแก่ผู้พบเห็นนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงกฎ 23 ข้อต่อไปนี้

เลือกใช้สีในหน้าเว็บไซต์อย่างไรให้เหมาะสม?

เลือกใช้สีในหน้าเว็บไซต์อย่างไรให้เหมาะสม?

สิ่งสำคัญในการทำเว็บไซต์  นอกเหนือจากข้อมูลและรูปภาพที่ควรคำนึงถึงแล้ว  เฉดสีบนหน้าเว็บไซต์ ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นหน้าตาของเว็บไซต์โดยรวมเลยทีเดียว  เนื่องจากสีนั้นมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์  ถึงแม้ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์จะดีเพียงใด  แต่ถ้าหากเลือกใช้สีไม่ดี ก็อาจส่งผลให้หน้าเว็บไซต์ดูไม่น่าสนใจ  หรือทำให้อ่านยาก  ผู้ชมเว็บไซต์จะอยู่ในเว็บไซต์ไม่นานและอาจจะไม่กลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกเลยก็ได้  ดังนั้น  จึงควรเลือกสีให้เหมาะสมกับเว็บไซต์ ว่าจะสื่อออกมาในอารมณ์และความรู้สึกแบบไหน  และมีการแสดงผลที่เอื้ออำนวยต่อการอ่านข้อมูลของผู้ชมเว็บไซต์ด้วย

ทำเว็บไซต์ จะเตรียมข้อมูลอย่างไรดีนะ

ทำเว็บไซต์ จะเตรียมข้อมูลอย่างไรดีนะ

สร้างเว็บ

ในการสร้างเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่เขียนด้วยโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ หรือระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป  การเตรียมเนื้อหาสำหรับแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างเว็บไซต์ เพราะเนื้อหาเป็นส่วนที่ทำให้ผู้อ่านทราบถึงจุดประสงค์ว่าเราทำเว็บไซต์เพื่ออะไร  ต้องการนำเสนอสินค้า บริการ หรือข้อมูลด้านใดเป็นสำคัญ  เป็นการสร้างความเข้าใจต่อผู้ชม และนำไปสู่การสั่งซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการองค์กรของท่านในที่สุด  โดยมีขั้นตอนการเตรียมข้อมูลที่ไม่ยาก  ดังนี้

10 ข้อแนะนำ ก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

10 ข้อแนะนำ ก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

ดาวน์โหลด (1)

คงจะเป็นเรื่องยุ่งยากไม่น้อยสำหรับหลายท่านที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากนัก  เพราะส่วนใหญ่ก็มักจะพึ่งพาโปรแกรมเมอร์หรือเว็บดีไซน์เป็นหลัก  การมีระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปเข้ามาช่วยให้ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆลดน้อยลงไปมาก   เหลือเพียงแค่คลิกและอัพโหลดข้อมูลเท่านั้น   แต่กระนั้น  การจะเปิดเว็บไซต์แต่ละครั้ง  ยังคงต้องสำรวจสิ่งที่ต้องใช้ประกอบการทำเว็บไซต์หลายสิ่ง  โดย 10 ข้อแนะนำที่จำเป็นต้องทราบก่อนจะทำเว็บไซต์  มีดังนี้

คำสั่ง break และ continue

คำสั่ง break และ continue

คำสั่งในการเขียนโปรแกรมที่สำคัญในการใช้ร่วมกับกลุ่มคำสั่งประเภทการวนลูปทั้งหลาย เป็นคำสั่งที่ใช้หยุดลูป ทันทีหรือใช้ให้มันวิ่งกลับไปที่ต้นลูปใหม่ก็ได้ครับ คำสั่งที่ว่านั้นคือ break และ continue 

โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL

โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL

MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่ง SQL เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่นทำงานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source)ที่ถูกนำไปใช้งานมากที่สุด

สร้างเว็บไซต์ด้วยวิธีไหนดี

สร้างเว็บไซต์ด้วยวิธีไหนดี

คนที่คิดจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสักเว็บ ย่อมมีทางเลือกหลายทางที่ช่วยให้มีเว็บไซต์ขึ้นมาได้ คนที่เขียนเว็บไซต์เองเป็น ก็อาจใช้วิธีเขียนเว็บไซต์ขึ้นมาเองทั้งหมดด้วยภาษาที่ตัวเองถนัด หรือใช้ภาษาเขียนในการทำเว็บไซต์มากกว่า 1ภาษาร่วมกัน วิธีนี้จะช่วยให้ได้เว็บไซต์ที่มีหน้าตาตรงใจ และมีฟังก์ชันการทำงานในแบบที่ต้องการทั้งหมด แต่มันก็แน่อยู่แล้วว่านี่เป็นวิธีสร้างเว็บไซต์ที่ต้องอาศัยเวลาและประสบการณ์สักหน่อย
คนที่เก่งน้อยลงมาหน่อย ก็อาจเลือกใช้ระบบ CMS มาช่วยสร้างเว็บไซต์ ที่ว่ามานี้คือระบบสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปซึ่งจะช่วยให้การสร้างหรือพัฒนาเว็บไซต์ทำได้ง่ายขึ้น เราแค่อัปโหลด CMS ขึ้นสู่เว็บโฮสติ้งแล้วสั่งติดตั้งมัน แค่นี้เราก็มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้ว หลังจากนั้นไม่ว่าเราอยากบริหารจัดการเว็บไซต์ในลักษณะไหน

เทคนิควิเคราะห์คู่แข่งแย่ง Ranking

เทคนิควิเคราะห์คู่แข่งแย่ง Ranking

เมื่อเราใช้เทคนิคต่างๆ ในการหาและคัดเลือกคีย์เวิร์ดจนได้คีย์เวิร์ดที่หมายตาไว้แล้ว ก่อนจะตัดสินใจใช้คีย์เวิร์ดในการทำ SEO ผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า คุณต้องไม่ลืมทำอะไรอีกอย่างหนึ่งนั่นคือ การวิเคราะห์คู่แข่งที่ใช้คีย์เวิร์ดเดียวกัน คุ่แข่งของคุณก็คือเว็บไซต์ที่มีแรงกิ้งในลำดับต้นๆ หรือมีแรงกิ้งสูงกว่าคุณทั้งหลายแหล่นี่แหละ

error: Content is protected !!