ชื่อโดเมนเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงสินค้าและบริการของเรา หากชื่อโดเมนจดจำได้ง่ายก็จะช่วยให้ลูกค้าจำเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น

ลักษณะของโดเมนที่ดีควรประกอบด้วย ?

ซึ่งจะส่งผลดีกับธุรกิจของคุณ ลักษณะของโดเมนที่ดีควรประกอบด้วย

  1. ชื่อโดเมนควรสั้น ได้ใจความ จดจำง่าย
  2. เป็นคำที่สะกดง่าย ในบางครั้งการเข้าเว็บไซต์ก็มาจากการบอกหรือการรับฟัง ถ้าโดเมนจดจำได้ง่าย และสะกดง่าย ก็ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง
  3. หากเป็นบริษัทห้างร้าน ควรใช้ชื่อโดเมนเป็นชื่อเดียวกับบริษัท หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ
  4. ชื่อเว็บไซต์ ควรสื่อถึงบริการ หรือจุดประสงค์ของเว็บไซต์ ค่ะ จะทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
  5. หากจำเป็นจะต้องตั้งชื่อโดเมนยาว ควรเป็นคำที่สะกดง่าย มีความหมาย สื่อถึงเว็บไซต์ได้ตรงตัวค่ะ
  6. หลีกเลี่ยงการใช้ – (ขีดกลางหรือ Hyphen) การเข้าเว็บไซต์โดยใช้ขีดกลาง เป็นการเขียนโดเมนที่ไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากเวลาที่คนพูดถึงจะไม่นิยมพูดถึงขีดกลางด้วย
  7. เติม S หรือไม่เติม S บางครั้งผู้ใช้อาจสับสนว่าชื่อโดเมนนั้นจะเติม S หรือไม่เติม S ดี แต่เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดควรจดทะเบียนไว้ทั้งสองแบบ เพื่อป้องกันลูกค้าเข้าใจผิด
  8. หากจะใช้ชื่อที่ไม่มีความหมายตั้งชื่อเว็บไซต์ ขอให้เป็นคำที่จำง่าย สะดุดหู เพราะจะง่ายต่อการจดจำ และถ้าบริการของเว็บไซต์เป็นที่น่าพอใจของผู้เข้าชม ก็จะทำให้มีขาประจำของเว็บไซต์ได้ไม่ยาก