กรอบ

ภาพสินค้าหรือภาพประกอบบทความต่างๆ นำมาใส่ในเว็บไซต์ คงจะดูธรรมดา และไม่น่าสนใจ หากไม่มีกรอบของภาพเป็นตัวเสริม ช่วยแต่งให้ภาพสวยงาม และดูมีมิติมากขึ้น การนำสิ่งต่างๆ มาประยุกต์ ดัดแปลง สร้างสรรค์ จัดรวมเข้าด้วยกัน ตามสัดส่วน รูปร่าง รูปทรงตรงตามคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆ เพื่อให้เกิดผลงานที่มี ความเหมาะสมส่วนจะเกิดความงดงาม
น่าสนใจหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการนำเสนอภาพรวมของงาน ว่ามีการสื่อถึงเรื่องราว วัตถุประสงค์ในการออกแบบของเรา และการปรับแต่งภาพสินค้าควรพิจารณาควบคู่ไปกับการให้รายละเอียดสินค้าหากสินค้านั้นต้องมีการแสดงลักษณะสินค้าให้เห็นหลายมุม ทั้งด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง ภาพนั้นควรจะแสดงให้ลูกค้ามองเห็นว่าถูกถ่ายออกมาจากด้านใดของสินค้า
       ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการแต่งภาพเบื้องต้นคือต้องการแสดงให้ลูกค้ามองเห็นลักษณะทิศทางของสินค้าได้อย่างชัดเจนส่วนเทคนิคอื่น อย่างการตกแต่งให้สวยงามควรมีการนำมาใช้แต่ควรอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ทำให้ภาพสินค้าผิดไปจากความจริงจนลูกค้ารู้สึกว่าเป็นการหลอกลวง

ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบ

1. สัดส่วนของภาพ (Proportion)
2. ความสมดุลของภาพ (Balance)
3. จังหวะลีลาของภาพ (Rhythm)
4. การเน้น หรือจุดเด่นของภาพ (Emphasis)
5. เอกภาพ (Unity)
6. ความขัดแย้ง (Contrast)
7. ความกลมกลืน (Harmony)