ขั้นแรกสำหรับแบรนด์ใหม่ที่ควรทำในขณะที่กำลังพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดคือ ต้องมั่นใจให้ได้ว่าเราเข้าใจและรู้จักกลุ่มเป้าหมายของเราได้เป็นอย่างดี

เพราะถ้าเราไม่เข้าใจประเด็นนี้แล้วล่ะก็ผลกระทบที่ตามมาก็คือเราส่งข้อความสื่อสารออกไปแบบหว่านกระจาย กว้างเกินไปหรือส่งไปให้ลูกค้าที่เขาไม่ได้มีความต้องการทางด้านนี้เลยสักนิด ลูกค้าจริงๆ เรากลับไปไม่ถึง มันเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับแบรนด์ใหม่ หากเราพยายามจะเข้าไปให้ถึงลูกค้าที่กลุ่มใหญ่เกินไป ผลตอบกลับที่ได้จากลูกค้าอาจไม่มีศักยภาพเพียงพอ

ไม่มีคำว่าเร็วเกินไปหากคิดจะเริ่มต้นทำการตลาด แม้จะอยู่ในขั้นของการนำไอเดียไปทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจริง ลูกค้าบางส่วนจะไม่เป็นเพียงผู้ตามแบรนด์ของเราเพียงอย่างเดียว พวกเขายังช่วยโฆษณาแบรนด์ของเราด้วยการบอกต่ออีกด้วย ในจุดนี้เราอาจเห็นได้จากการที่เราได้ดูตัวอย่างภาพยนตร์ล่วงหน้าก่อนเข้าฉายจริงเป็นเดือน หรือ การสั่งซื้อ-สั่งจองคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ (แต่ก็เปิดขายแล้ว) เราจะเห็นการทำการตลาดของคอนโดอันมากมายผ่านทางสื่อทางออนไลน์ โทรทัศน์ ใบปลิวแผ่นพับ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเป็นการทำโฆษณาล่วงหน้าก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะเสร็จจริง การทำการตลาดล่วงหน้านานแม้ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะทำเสร็จนี้ในหลายกรณีก็มีความสำคัญ เช่นในกรณีคอนโด เป็นต้น เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความตื่นเต้นและความคาดหวังให้ลูกค้ารอคอยเราแล้ว ยังเป็นการสื่อสารภาพลักษณ์ทำให้คนจดจำเราก่อน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและช่วยให้ตัดสินใจเลือกสินค้าหรือบริการเราเมื่อสินค้าออกวางตลาดแล้วด้วย