หลายตราสินสินค้าในปัจจุบันเลือกที่จะใช้สื่อแบบหลากหลาย ผสมทั้งสื่อใหม่และสื่อเก่าเข้าด้วยกัน   

โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ซึ่งมีการเติบโตสูงมาก จากเดิมที่มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตอยู่เพียงไม่กี่ล้าน เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มเป็น 13.5 ล้านคน    ดังนั้น เราจึงได้เห็นตราสินค้าดังๆ หลายตราที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง    และไม่เพียงเท่านั้นยังมีเว็บไซต์เฉพาะแต่ละแคมเปญเสริมเข้าไปอีก    ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และสร้างเครือข่ายสำหรับคนที่มีแนวคิดหรือความชื่นชอบที่เหมือนๆกัน

Trade mark

การผนึกกำลังระหว่างสื่อใหม่สื่อเก่า และการทำกิจกรรมการตลาดในรูปแบบ Interactive Communication  ภายใต้กลยุทธ์การตลาดแบบผสมผสานที่เพียบพร้อมด้วยครีเอทีฟไอเดียที่ดี   ยังจะเป็นเครื่องมือการตลาดที่สำคัญ ที่ผู้ประกอบการจะใช้เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างรายได้ และขยายกลุ่มเป้าหมายไปอีกยาวนาน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ได้ผลเร็วและแม่นยำที่สุด ดังที่ผู้ประกอบการหลายๆ ตราสินค้าได้พิสูจน์มาแล้ว